Data i hora oficial


La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al "registrat electrònic de documents, escrits i comunicacions" ja que regiran el còmput de terminis imputables tant als ciutadans com a les Administracions públiques.

La data i hora oficial del registre electrònic de la Seu Electrònica d'aquesta organització està sincronitzada amb els servidors del ROA.

El Real Institut i Observatori de l'Armada és l'encarregat de proporcionar la data i hora oficial.