L'Ajuntament de Benidorm autentica la seua actuació administrativa automatitzada a través de segells electrònics vinculats als seus òrgans administratius. A continuació es relaciona la llista d'estos sistemes de firma electrònica basats en certificats de dispositiu segur.

Segells Electrònics Utilitzats
 • Segell electrònic de la Secretaria General de l'Ajuntament de Benidorm::

  • Òrgan titular del segell: Secretaria General de l'Ajuntament de Benidorm.

  • Característiques tècniques generals del sistema de firma i certificat aplicable: Segell electrònic emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) segons la Declaració de Pràctiques de Certificats de l'Administració Pública Espanyola.

  • Servici de validació per a la verificació del certificat. S'establixen dos mètodes de validació: OCSP i CRL o llista de revocació de certificats. Tota la informació sobre este aspecte es troba en: http://www.accv.es/ciudadanos/validacion-de-certificados//

 • Responsable Administratiu de les tramitacions efectuades: Secretària.

 • Segell electrònic de l'Ajuntament de Benidorm::

  • Òrgan titular del segell: Ajuntament de Benidorm.

  • Característiques tècniques generals del sistema de firma i certificat aplicable: Segell electrònic emés per l'ACCV segons la Declaració de Pràctiques de Certificats de l'Administració Pública Espanyola.

  • Servici de validació per a la verificació del certificat. S'establixen dos mètodes de validació: OCSP i CRL o llista de revocació de certificats. Tota la informació sobre este aspecte es troba en: http://www.accv.es/ciudadanos/validacion-de-certificados/

Addicionalment, els distints certificats poden ser provats per mitjà del Servici de Validació de Firmes i Certificats Online (enllaça amb el servici de valide: https://valide.redsara.es/valide/).

Firma de notificacions::

L'Ajuntament de Benidorm, a fi d'afavorir l'agilitat administrativa de les resolucions i les peticions de la ciutadania, l'estalvi de costos i d'operacions de cara a un millor servici i sempre amb el compliment estricte del procedimental administratiu, d'acord amb el Decret 2594/2015 de 30 d‘abril de 2015 ha resolt:

 1. Les notificacions generades en l'entorn de l'e-administració seran firmades desatesament pel segell de Secretaria.
 2. El nom de la persona firmant –habilitada o delegada- de la resolució que cal notificar es quedará consignat en el document de notificació.
 3. Estos termes es quedaran arreplegats en el document de cara a ser verificats i s'unirant a la notificació, el segell utilitzat i el funcionari públic, en els termes expressats en l'apartat 2.
 4. Esta resolució es publicarà en la Seu Electrònica per a a poder ser consultada."