Bulletin Board

     restablir criteri

Resultats

Títol Descripció Data de publicació Data d'expiració Categoria
RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMISSIÓ EN ELS SERVICIS ESPECIALITZATS DE PRIMERA INFÀNCIA CURS 2019-2020 Llistes definitives del procediment d'admissió en ... 05/24/2019 8:54 a.m.
OBJETOS PERDIDOS PRIMER TRIMESTRE 2019 Relación de objetos hallados durante el ... 05/23/2019 1:57 p.m. 06/23/2019 2 p.m.
LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ ALS SERVICIS ESPECIALITZATS INFANTILS PER AL CURS 2019-2020 Llistes provisionals del procediment d'admissió als ... 05/17/2019 9:47 a.m.
Proceso de selección Programa ET FORMEM BENIDORM 2019 Proceso de selección Programa ET FORMEM ... 05/10/2019 2:15 p.m. 06/15/2019 3:15 p.m.
LISTADO DEFINITIVO T.A.G. 1 PLAZA LIBRE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS LISTADO DEFINITIVO T.A.G. 1 PLAZA LIBRE ... 05/03/2019 8:40 a.m. 12/31/2019 3:10 p.m.
2 PLAZAS TAG TURNO LIBRE (PLANTILLA CORREGIDA, CALIFICACIONES EJER.1 (TEST), BASES, RELACIONES, FECHA EXAMEN) 2 PLAZAS TAG TURNO LIBRE (PLANTILLA ... 04/30/2019 12:05 p.m. 12/31/2019 12:05 p.m.
Calificaciones bolsa PROFESOR/A DE GUITARRA Calificaciones BOLSA PROFESOR/A DE GUITARRA 04/05/2019 9:44 a.m. 12/27/2019 3:15 p.m.
RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y BASES POLICÍA LOCAL INTERINO RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y ... 04/01/2019 1:40 p.m. 07/31/2019 1:40 p.m.
Calificaciones BOLSA DANZA ESPAÑOLA Calificaciones BOLSA DANZA ESPAÑOLA 03/27/2019 2:53 p.m. 08/30/2019 2:50 p.m.
PROCESO SELECTIVO TÉCNICO MEDIO ASESOR JURÍDICO PROMOCIÓN INTERNA PROCESO SELECTIVO TÉCNICO MEDIO ASESOR JURÍDICO ... 03/26/2019 12:47 p.m. 10/31/2019 3:15 p.m.