restablir criteri

Resultats

Titule Descripció Publication Date Expiration Date Category
Llistat admesos provisional Convocatòria 2 Tècnics Inserció Soci- Laboral/Coordionador, 2 Tècnics Inserció Socio-Laboral/Intermediador i 2 Tècnics Formadors Llistat admesos provisional Convocatòria 2 Tècnics ... 04/23/2018 10:11 a.m. 04/27/2018 10:11 a.m.
LIstado admitidos definitivo Convocatoria Profesor/a Percusion llistat admesos definitiu Convocatòria Profesor/a Percussio 04/23/2018 8:53 a.m. 05/31/2018 8:53 a.m.
Relació d'aspirants que han superat el reconeixement mèdic de la convocatòria d'Agents de Policia Local del Torn de Mobilitat Relació d'aspirants que han superat el ... 04/18/2018 2:26 p.m. 04/30/2018 2:26 p.m.
llistat admesos provisional Convocatòria Profesor/a Percussio llistat admesos provisional Convocatòria Profesor/a Percussio 04/17/2018 2:15 p.m. 04/30/2018 2:15 p.m.
Calificaciones 2 TAG promoción interna Calificaciones 2 TAG promoción interna 04/10/2018 2:37 p.m. 05/31/2018 2:36 p.m.
OBJETOS HALLADOS MARZO 2018 Relación de objetos hallados durante el ... 04/04/2018 9:19 a.m. 04/30/2018 9:19 a.m.
Instancia Profesor/a Música PERCUSIÓN Instancia Profesor/a Música PERCUSIÓN 03/29/2018 11:15 a.m. 04/30/2018 11:15 a.m.
Bases 1 Profesor Música especialidad Percusión y creación bolsa Bases 1 Profesor Música especialidad Percusión ... 03/29/2018 11 a.m. 05/31/2018 11 a.m.
Comunicado Agentes Policía Local Turno movilidad Comunicado Agentes Policía Local Turno movilidad 03/28/2018 12:37 p.m. 04/30/2018 12:37 p.m.
1er ejercicio Rec. Médico Agentes Policía Local turno movilidad 1er ejercicio Rec. Médico Agentes Policía ... 03/28/2018 7:55 a.m. 04/30/2018 7:55 a.m.