Bulletin Board

     restablir criteri
Títol Descripció Data de publicació Data d'expiració Categoria
Concessió subvenció per part de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins del Pla d'Ajudes a Municipis de la Provincial per a Escoles Esportives Municipals, Anualitat 2019 Resolució de subvenció dins de la ... 07/15/2019 12:51 p.m. 08/15/2019 11:55 p.m.
PROFESOR/A MÚSICA SAXOFÓN BOLSA relación provisional PROFESOR/A MÚSICA SAXOFÓN BOLSA relación provisional 07/12/2019 8:51 a.m. 12/31/2019 9 a.m.
INFORMACION PROCESO SELECTIVO DOS PLAZAS DE T.A.G. TURNO LIBRE Y CREACION BOLSA DE TRABAJO INFORMACION PROCESO SELECTIVO DOS PLAZAS DE ... 07/11/2019 10:15 a.m. 12/31/2019 3:15 p.m.
SUBSANANCION ERRORES MATERIALES CALIFICACIONES SEGUNDO EJERCICIO CONVOCATORIA DOS PLAZAS T.A.G. TURNO LIBRE Y BOLSA DE TRABAJO SUBSANANCION ERRORES MATERIALES CALIFICACIONES SEGUNDO EJERCICIO ... 07/10/2019 1:35 p.m. 12/31/2019 3:15 p.m.
CALIFICACIONES FASE CONCURSO 2 PLAZAS T.A.E. TURNO LIBRE POR ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO CALIFICACIONES FASE CONCURSO 2 PLAZAS T.A.E. ... 07/09/2019 2:06 p.m. 12/31/2019 3:15 p.m.
CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE T.A.G. TURNO LIBRE Y BOLSA CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO CONVOCATORIA 2 PLAZAS ... 07/09/2019 1:58 p.m. 12/31/2019 3:15 p.m.
CALIFICACIONES SEGUNDO EJERCICIO CONVOCATORIA 2 PLAZAS TAG TURNO LIBRE Y BOLSA DE TRABAJO CALIFICACIONES SEGUNDO EJERCICIO CONVOCATORIA 2 PLAZAS ... 07/04/2019 1:49 p.m. 12/31/2019 3:15 p.m.
OBJETOS HALLADOS JUNIO 2019 RELACIÓN DE OBJETOS ENTREGADOS Y GESTIONADOS ... 07/03/2019 6:28 a.m. 08/03/2019 7 a.m.
Relación calificaciones segundo ejercicio TAE con nombre Relación calificaciones segundo ejercicio TAE con ... 07/02/2019 1:47 p.m. 12/31/2019 3:15 p.m.
Relación calificaciones segundo ejercicio TAE y presentación méritos Relación calificaciones segundo ejercicio TAE y ... 06/27/2019 1:45 p.m. 12/31/2019 1:40 p.m.