Bulletin Board

     restablir criteri
Títol Descripció Data de publicació Data d'expiració Categoria
Resolució Ajudes material escolar Conjunt 4 Resolució Ajudes material escolar de 2n ... 10/25/2021 2:41 p.m. 12/27/2021 midnight
Resolució definitiva "Ajudes Transport Universitari Associatiu 20-21" Resolució definitiva "Ajudes Transport Universitari Associatiu ... 10/25/2021 2:04 p.m. 12/27/2021 midnight
Baixes per Inscripció Indeguda Baixes per Inscripció Indeguda de la ... 10/25/2021 11:29 a.m.
Baixes per Caducitat de la Inscripció padronal Baixes per Caducitat de la Inscripció ... 10/25/2021 11:22 a.m.
ACTAES PROGRAMA ECOVID 2021 ACTA PROGRAMA ECOVID 2021 10/21/2021 12:53 p.m. 12/31/2021 12:50 p.m.
REMESA 6ª - SEGUNDA CONVOCATORIA AYUDAS PARENTESIS - PLAN RESISTIR. JGL 18/10/2021 REMESA 6ª - SEGUNDA CONVOCATORIA AYUDAS ... 10/20/2021 9:19 a.m.
RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LES AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT UNIVERSITARI NO ASSOCIATIU CURS 2020-2021 RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LES AJUDES INDIVIDUALS ... 10/13/2021 9 a.m. 12/15/2021 midnight
LLISTA DEFINITIVA D'AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR 2N CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL CONJUNT 3 CURS 2021-2022 LLISTA DEFINITIVA D'AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR ... 10/13/2021 8:09 a.m.
REMESA 16ª DE AYUDAS A FAMILIAS POR EL COVID-19. Junta Gobierno Local 23/08/2021 REMESA 16ª DE AYUDAS A FAMILIAS ... 10/11/2021 1:48 p.m.
ACUERDO JGL 06/10/2021 REMESA 1 - AYUDAS A PYMES, MICROPYMES Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DIPUTACIÓN ALICANTE 2021 ACUERDO JGL 06/10/2021 REMESA 1 - ... 10/07/2021 10:31 a.m. 12/31/2021 11:55 p.m.