Suport a usuaris

SUPORT TELEFÒNIC AL CIUTADÀ

L'Ajuntament de Benidorm posa al servici del ciutadà dos números de telèfon per a solucionar dubtes referents als tràmits de la Seu Electrònica:

Telèfon d'atenció ciutadana 96 585 55 00

Horari de 8.00 hores a 15.00 hores.

És el servici d'atenció a disposició dels ciutadans per a sol·licitar informació sobre els tràmits dels diferents servicis municipals. En este telèfon els ciutadans es poden informar sobre els tràmits, formularis, taxes associades, etc. A través d'ell es pot accedir a la unitat tramitadora o al departament responsable del tràmit.

Telèfon d'atenció tècnica de la Seu Electrònica 900 700 505

Horari de 9.00 hores 13.00 hores.

És un servici d'atenció que l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans per a resoldre incidències relacionades amb la Seu Electrònica. En este telèfon els ciutadans poden resoldre problemes d'accés a la Seu i signatura electrònica, dubtes sobre tipus de certificats digitals, manera de presentació de documents i sol·licituds a través de la Seu Electrònica, etc.

E-mail

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm també oferix suport als seus usuaris sol·licitant informació en l'adreça de correu electrònic info@benidorm.org

Preguntes freqüents

En este apartat l'usuari trobarà respostes a les preguntes més freqüents.