Segells Utilitzats

L'Ajuntament de Benidorm autentifica la seua actuació administrativa automatitzada a través de segells electrònics vinculats als seus òrgans administratius. A continuació es relaciona la llista actualitzada d'estos sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur.

Relació de Segells Electrònics Utilitzats

Segell electrònic de la Secretaria General d'esta organització:

  • Òrgan titular del segell: Secretaría General.

  • Característiques tècniques generals del sistema de signatura i certificat aplicable: Segell electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, Generalitat Valenciana.

  • Responsable: Alcalde-President.

Servici de validació per a la verificació del certificat. S'establixen dos mètodes de validació:

Responsable Administratiu de les tramitacions efectuades:

  • Secretària o Secretari General d'esta organització en l'instant de l'aplicació del segell.

Segell electrònic:

  • Òrgan titular del segell: Ajuntament de Benidorm

  • Responsable: Alcalde-President de l'Ajuntament de Benidorm

  • Característiques tècniques generals del sistema de signatura i certificat aplicable: Segell electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, Generalitat Valenciana, segons la Declaració i Pràctiques de Certificats de l'Administració Pública Espanyola.

Servici de validació per a la verificació del certificat. S'establixen dos mètodes de validació: