Registre electrónic

         
Descripció:

Des de Registre de documentació no normalitzada, pot realitzar qualsevol tràmit on line que no este amb este caràcter en la Seu electrònica, per mitjà de la presentació de la instància general de l'Ajuntament.

Qui pot Sol·licitar:

Cuaelquier persona, empresa o entidad

Persones Fisiques:
Si
Empreses:
Si
Documentació que cal aportar:

Els que es consideren per a justificar la pretensió

En linia:
Si
Requereix certificat digital:
Si
Silenci:
Negatiu
Iniciat per:
  • a instància de part