Protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per a poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

En compliment de la normativa de protecció de dades, l'Ajuntament de Benidorm l'informa dels següents extrems:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Ajuntament de Benidorm
Pl. de Ses Majestats els Reis d'Espanya,1
03501 Benidorm

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD): dpd@benidorm.org

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:
La finalitat de recollida i tractament de les dades personals facilitades en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm dependrà de la naturalesa del tràmit i el formulari de recollida de dades emprat per l'usuari: realitzar la tramitació sol·licitada, atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic, etc.

El tractament de les dades personals està legitimat sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat o en compliment d'una obligació legal.

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ:
Com a norma general, les dades no seran comunicats a tercers llevat que existisca consentiment exprés de l'usuari o en compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ:
Les dades de caràcter personal seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS:
L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació a les seues dades personals dirigint-se per escrit a la direcció postal de l'Ajuntament o per correu electrònic a dpd@benidorm.org, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Els usuaris podran presentar la seua sol·licitud a través del procediment establit en la Seu Electrònica: https://sede.benidorm.org/reglamento-general-de-proteccion-de-datos Els usuaris també podran dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.

Direcció

Per a l'exercici d'estos drets, la persona interessada ha de dirigir-se, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de Drets RGPD", a:

Ajuntament de Benidorm
Pça. de SSMM els Reis d'Espanya, 1
03501 Benidorm