Protecció de dades

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per a poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), estes dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Benidorm, segons la legislació o normativa vigent en cada cas i seran processats exclusivament per a la finalitat descrita.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenrotllament de la LOPD, per la qual cosa es prendran les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguen fer servir per a finalitats distintes per a les que han sigut sol·licitades a l'usuari.

No s'establix en absolut cap cas de política de cessió de dades personals. Les dades no seran mai cedides, excepte per manament judicial o per llei vigent que obligue a això, a l'Ajuntament de Benidorm. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que establix la LOPD, en Pça. de SSMM els Reis d'Espanya,1.

Direcció

Per a l'exercici d'estos drets, la persona interessada ha de dirigir-se, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de Drets LOPD", a:

Ajuntament de Benidorm
Pça. de SSMM els Reis d'Espanya, 1
03501 Benidorm