Protecció de dades

INFORMACIÓ GENERAL

Les dades aportades per l'interessat a través de la Seu de l'Ajuntament de Benidorm s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracte.

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, oblit, cancel•lació, revocació del consentiment, limitació de l'ús de dades, impugnació i oposició.

Esta política de privacitat és aplicable a les pàgines de la seu, no es garantix en els accessos a través d'enllaços amb este lloc, ni als enllaços des d'este lloc amb altres webs.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per a poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

En compliment de la normativa de protecció de dades, l'Ajuntament de Benidorm l'informa dels següents extrems:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Ajuntament de Benidorm

Pl. de Ses Majestats els Reis d'Espanya,1

03501 Benidorm

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD):dpd@benidorm.org

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:

La finalitat de recollida i tractament de les dades personals facilitades en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm dependrà de la naturalesa del tràmit i el formulari de recollida de dades emprat per l'usuari: realitzar la tramitació sol·licitada, atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic, etc.

El tractament de les dades personals està legitimat sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat o en compliment d'una obligació legal.

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ:

Com a norma general, les dades no seran comunicats a tercers llevat que existisca consentiment exprés de l'usuari o en compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ:

Les dades de caràcter personal seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS:

L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació a les seues dades personals dirigint-se per escrit a la direcció postal de l'Ajuntament o per correu electrònic a dpd@benidorm.org, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.Els usuaris podran presentar la seua sol·licitud a través del procediment establit en la Seu Electrònica: https://sede.benidorm.org/reglamento-general-de-proteccion-de-datos Els usuaris també podran dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.

Dirección

Per a l'exercici d'estos drets, la persona interessada ha de dirigir-se, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de Drets RGPD", a:

Ajuntament de Benidorm

Pça. de SSMM els Reis d'Espanya, 1

03501 Benidorm