A continuació es mostren una sèrie de punts en els quals s'indiquen les seccions que estan contingudes al menú principal: