AVÍS LEGAL

En compliment amb el qual es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'Ajuntament de Benidorm informa els usuaris que les dades facilitades a través de la seua Seu Electrònica https://sede.benidorm.org tenen la finalitat d'atendre demandes de tràmits o servicis telemàtics. Esta informació és tractada amb la màxima confidencialitat i no se cedirà en cap cas a terceres persones. Una vegada cesse la necessitat per a la qual van ser facilitats les dades, estos es donaran de baixa definitiva.

D'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que establix l'esmentada Llei Orgànica, els usuaris podran exercitar tots els drets reconeguts en la llei i en particular, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició.

Direcció

Estos drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho represente, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a:

Plaça de Ses Majestats els Reis d'Espanya, 1.
03501 Benidorm (Alacant).
Telèfon: 965 855 500.
E-mail: prensa@benidorm.org

La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, fotocòpia del DNI (en cas de no ser signada digitalment), així com les rectificacions o cancel·lacions que desitge realitzar, si escau.

A més, els usuaris poden exercir el seu dret de rectificació o baixa per si mateixos en qualsevol moment a través dels mecanismes previstos en la mateixa Seu.


Per a qualsevol dubte o puntualització, es pot dirigir a: info@benidorm.org