AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per a poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

En compliment de la normativa de protecció de dades, l'Ajuntament de Benidorm l'informa dels següents extrems:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Ajuntament de Benidorm
Pl. de Ses Majestats els Reis d'Espanya,1
03501 Benidorm

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD): dpd@benidorm.org

FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:
La finalitat de recollida i tractament de les dades personals facilitades en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benidorm dependrà de la naturalesa del tràmit i el formulari de recollida de dades emprat per l'usuari: realitzar la tramitació sol·licitada, atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic, etc.

El tractament de les dades personals està legitimat sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat o en compliment d'una obligació legal.

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ:
Com a norma general, les dades no seran comunicats a tercers llevat que existisca consentiment exprés de l'usuari o en compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ:
Les dades de caràcter personal seran conservats durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

DRETS DELS INTERESSATS:
L'interessat podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació a les seues dades personals dirigint-se per escrit a la direcció postal de l'Ajuntament o per correu electrònic a dpd@benidorm.org, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Els usuaris podran presentar la seua sol·licitud a través del procediment establit en la Seu Electrònica: https://sede.benidorm.org/reglamento-general-de-proteccion-de-datos Els usuaris també podran dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.

Direcció

Estos drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho represente, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a:

Plaça de Ses Majestats els Reis d'Espanya, 1.
03501 Benidorm (Alacant).
Telèfon: 965 855 500.
E-mail: prensa@benidorm.org

La sol·licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l'usuari, fotocòpia del DNI (en cas de no ser signada digitalment), així com les rectificacions o cancel·lacions que desitge realitzar, si escau.

A més, els usuaris poden exercir el seu dret de rectificació o baixa per si mateixos en qualsevol moment a través dels mecanismes previstos en la mateixa Seu.


Per a qualsevol dubte o puntualització, es pot dirigir a: info@benidorm.org