Com crear la meua "Àrea Personal"?

  • Vosté pot crear la seua Àrea Personal, de forma automàtica, quan realitza un tràmit administratiu en la Seu Electrònica, fent servir un certificat electrònic, o quan ho inicia de forma presencial i sol·licita que li comuniquen i notifiquen l'estat del procés, de forma electrònica.

Quins servicis oferix la seua "Àrea Personal"?

  • Saber l'Estat dels seus Tràmits::
    1. Tasques: Conéixer els expedients en els quals actualment té pendent realitzar alguna operació, així com accedir a diferents funcionalitats referents a estos.
    2. Expedients: Localitzar, mitjançant un filtre de cerca, qualsevol expedient que haja realitzat amb l'administració.
    3. Missatges: Mostra els missatges que TangramBPM envia al ciutadà per a informar-lo de l'estat de l'expedient.
    4. Notificacions: Visualitzar les notificacions per a la realització d'alguna tasca o pas en els expedients.

Què necessita per a accedir?

Per a poder accedir a la seua "Àrea Personal" és necessari disposar d'un Certificat Electrònic vàlid..