Accessibilitat

 • Estàndards i normativa

  La política d'accessibilitat aplicada per l'Ajuntament de Benidorm està en línia amb les exigències del Reial Decret 1.494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social. La Seu electrònica de l'Ajuntament de Benidorm ha sigut testada aconseguint el nivell de conformitat Doble-A (AA), amb les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 (WCAG 1.0)

 • Característiques de visualització

  La Seu electrònica de l'Ajuntament de Benidorm està optimitzada per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d'un monitor amb una resolució major, potser la grandària de lletra resulte en alguns casos xicoteta. No obstant això, les grandàries de les fonts s'han definit de manera que siga possible ampliar o disminuir la seua dimensió des de les opcions del navegador.

  El lloc web de la Seu de l'Ajuntament de Benidorm és adaptatiu o "responsive", seguint la tendència actual en desenvolupaments Web, que permet l'accessibilitat del mateix en cada nou dispositiu i la seua respectiva resolució, suportant tot tipus d'equips ja siguen mòbils, smartphones, phablets, minitablets o tablets.

  Este portal ha sigut certificat en els navegadors Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3, Google Chrome 12 i Safari 6 o versions superiors d'aquests. La utilització de navegadors diferents o de versions anteriors als citats podria donar lloc a accés i visualització del contingut del portal, però no garantix una total i adequada visualització o disponibilitat de documents o d'altres funcionalitats. Poden descarregar-se actualitzacions o navegadors en les pàgines Web dels proveïdors d'este tipus de programes.

 • Compromís amb l'accessibilitat

  Si, malgrat l'esforç realitzat per l'Ajuntament de Benidorm, vosté trobara en la seu electrònica una pàgina o document que no complira amb allò que s'ha establit o al qual no poguera accedir correctament o bé desitjara formular qualsevol queixa, consulta o suggeriment, per favor, faça'ns-ho saber a través d'un correu electrònic a info@benidorm.org