Sol·licitud de representación

Descripció

De conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015 i en la legislació general, les persones podran actuar per mitjà de representants en els procediments i tràmits administratius que es realitzin amb aquesta administració per mitjans electrònics.

Abans de realitzar un tràmit a nom d'una altra persona cal donar-se d'alta al Registre de Representants a través del present tràmit. La sol·licitud ha d'efectuar-pel representant. Per això és imprescindible que qui sol·liciti la representació disposi de certificat digital.

Per a això després d'indicar les dades del representat i adjuntat el document vàlid de representació l'administració validarà el mateix donant compliment a l'alta. En cas denegatori el sol·licitant (representant) serà informat per mail de la no acceptació.


Qui pot Sol·licitar

Cualquier persona con capacidad e representar.


Persones Fisiques Si

Empreses Si

Termini Presentació

En cualquier momento


Documentació que cal aportar

Document vàlid de representació i taxes, si s'escau


En linia Si

Requereix certificat digital Si

Silenci Negatiu

Iniciat per