Registre electrónic

Descripció

Des de Registre de documentació no normalitzada, pot realitzar qualsevol tràmit on line que no este amb este caràcter en la Seu electrònica, per mitjà de la presentació de la instància general de l'Ajuntament.


Qui pot Sol·licitar

Cuaelquier persona, empresa o entidad


Persones Fisiques Si

Empreses Si

Documentació que cal aportar

Els que es consideren per a justificar la pretensió


En linia Si

Requereix certificat digital Si

Silenci Negatiu

Iniciat per